Bình gỗ từ lâu đã được sử dụng không chỉ là  vật dụng hàng ngày mà còn là đồ vật trang trí trong nhà. Có rất nhiều bình được sử dụng các chất liệu khác nhau nhưng có lẽ người dân ta vẫn ưa dùng và sử dụng chất liệu của bình được chế tác bằng các loại gỗ quý vì không chỉ đẹp mà còn mạng lại giá trị cao.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.