Tượng Đạt Ma Sư Tổ (Gỗ Đàn Hương) cao 14 cm

Danh mục: